Mattias Norström – Vila vid din fälla

Vila vid din fälla
26 september – 31 oktober 2020.
Utställningen är öppen varje lördag, kl. 12-16, och vid överenskommelse.

Kontakt: info@mega-foundation.com, +46 70 723 27 38

Mattias Norströms första utställning på Tegel tillsammans med MEGA Foundation vill vara på andra sidan.

De två verken i utställningen förhåller sig till omsorgen för livet, dess olika tillstånd. De kan också ses i ljuset av den konsekvens efter det liv vi människor vill leva.  Vem bär ansvaret? I Sverige råder ingen anmälningsplikt när vi kör på en grävling utan vi kan fortsätta framåt.  Utställningen försöker tar fasta på den väg vi går men det är först utanför reflektionen som tid för eftertanke ges. Det är också viktigt att ni får veta att grävlingarna inte har dödats specifikt för utställningen utan att omhändertagandet av det vi lämnar kvar på sidan av vägen också förtjänar sin ro och vila. Antropomorfismen illustreras här med hjälp av Stig Dagerman som sa: ”Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra: En annan människa väl.”

Mattias Norström, f.1971, Gagnef, Dalarna, är bildkonstnär som genom åren arbetat med en mängd konstnärliga uttryck som video, skulptur, installation och performance. Han placerar gärna sina verk på oväntade platser i det offentliga rummet.

Norström använder ofta tydliga symboler som genom brutal eller ömsint behandling laddas med oväntat innehåll. Verken har en direkthet och kan upplevas som humoristiska oneliners, men den upplevda enkelheten är lömsk. Materialvalen och dess hantering är centrala i Nors tröms konst. I det handfasta och konkreta ryms poetiska vändningar och verken blir projektionsytor för frågor om nationalism, populärkultur, sport, landsortsromantik och landsortsförakt.

Norström studerade fri konst på Konsthögskolan Valand i Göteborg. Han har ställt ut både nationellt och internationellt. Bland annat på Bohusläns Museum, Uddevalla (2018), OFF Biennale, Cairo (2018) och Invaliden1, Berlin (2008). År 2016 gjorde han det offentliga konstverket Du gamla, du fria, en slokande flaggstång i Vasaparken, Göteborg. Verket ställdes även ut på Sergels torg genom Kulturhuset året därpå. Mattias Norström är även grundare av den omskrivna konst- och musikfestivalen Gagnef.