DAMLA KILICKIRAN – MERCURY RX 2022

Att tillåta invertering
Först vertikalt, sen horisontellt
Handlar om att närma sig spirala medvetandeformer
Som tecknas fram i bekännelser ur bildernas fraktala status
Det är som att somna in till en vakenhet
Som på partikelnivå byter ut axiomen ur den symptomatiska tillblivelsesprocessen till en linje
Till någonting annat, kanske oväntad men samtidig
En konversion i punktmængder
En känsla
Ett spöktryck
Ett avbrott
Vecklas upp genom korsande, bildande motiv som rör sig vilsna
Nästan illa till mods
På en yta så obefintligt rät att den färgas till vit
Ytan, den är trots allt tveksam till sin natur


To allow for inversion
First vertically, then horizontally
It has to do with approaching spiral forms of consciousness
That are drawn forth like confessions from the fractal status of images
It is like falling asleep to a wakefulness
Which on a particle plane exchanges the axiom of the symptomatic creation process of a line
To something else, perhaps unexpected, but at the same time
A conversion of point values
A feeling
A ghostly pressure
An interruption
Tangling up through motives that are crossing paths in a wierd becoming
Almost brooding
On a surface so impossibly plane that it takes on a white appearance
The surface is, after all, doubting
Translated by Terje Øverås